Unused Login Panel


Course 09A: Swedish Week

Vill du bli ett bättre medium? förstå din egen unika förmåga?
Samtidigt som du har en vecka i en fantastisk miljö i en unik byggnad.
Denna vecka passar alla så väl nybörjare som erfaren då vi kommer att fokusera på er individualitet och dela upp er i grupper där ni har chans att utvecklas och få den hjälp som just du behöver. Det viktigaste under veckan är att ha roligt och att kunna ge sig själv olika upplevelser utan en massa krav och rädslor. Att experimentera med sin förmåga och lära känna den. Att hitta tilliten till sig själv som medium i vilken form det nu är.
Varje individs förmåga är unik och det gäller att hitta sitt sätt att kommunicera med andevärlden.
Genom att förstå att sin egen själ och dess sätt att kommunicera genom dig kan du inte jämföra dig med någon annan utan låta din egen förmåga utrycka och tala för sig själv.
Vi kommer hjälpa dig att bli tryggare i din egen förmåga tillsammans med andevärlden. Vi kommer att ge varje individ stöd och hjälp.
Om det finns tillräckligt med intresse för trans/healing kommer vi försöka ordna något för det också.
Du kommer att sitta i kraften och få föreläsningar från någon lärare varje dag och även vara med om AFC´s egna spirituella kvällar (Storseanser)
Ni kommer också ha möjlighet att boka privatsittningar med lärarna under veckan (betalas separat) OBS! Alla engelska lärare kommer att ha en översättare med sig så att du inte missar något men de pratar mycket tydlig engelska.
Varmt välkommen till en vecka av upptäckarglädje, vänskap, och sammanhållning

***

Do you want to be a better medium? Do you want to understand your own special gift? You can do all this at the same time in a beautiful building in an amazing environment.

This week is for all levels; beginner, intermediate and advanced students and there will be special focus on your individuality. We will put you into groups where you will have the chance to develop and get the very best help just for you.

The most important point to consider during the week is to have fun and allow yourself to have some experiences without any pressure or fear. Give yourself a chance to explore your own gift and to know it, find the trust within yourself and your mediumship.

Every individual’s gift is unique and you have to find your own way to communicate with spirit. You need to understand your own soul and its way of communicating through you as you cannot compare yourself with another medium. You have to let your soul speak through you.

We will do our best to help you become safer with your own gift with spirit and give every individual help and support.

If there is an interest for trance and/or healing we will try to accommodate you. You will be sitting in the power and have lectures every day from very experienced teachers and you will also be able to attend the Arthur Findlay College’s Divine Services. You will be able to book private sittings with the teachers during the course but you will need to pay separately. Every English teacher will be translated.

Welcome to a week of exploration, joy, friendship and togetherness