Unused Login Panel


Course 32B: Norwegian Week

This is the fourth year for Norwegian Week here at the College and we are really looking forward to it! This week gives Norwegian students who have been with us before the chance to build on the knowledge and experience they have received in previous courses. New students coming for the first time will be able to join a group that has become a real source of learning and comradery amongst Norwegian mediums looking to expand their knowledge for the future of mediumship in Norway. Our tutors provide a course plan aimed at giving Norwegian students the support and training that they need as well as a base for their continuing development at home. Where better to do this then at the Arthur Findlay College with tutors who are among the best in the world!

The teaching takes place in English but there will be a Norwegian translator in every class. This ensures that each student can be confident of having a real understanding of everything that is said. Best of all: students can work together using their own language. This is the genius behind ‘foreign language’ weeks as it is difficult enough understanding and communicating with Spirit in your own language without having to translate your thoughts into English as well. In this respect, we can say that Norwegian week is superior to the regular weeks where even the most fluent English-speaking Norwegians may struggle at times. It is also important to learn in Norwegian as it is the working language that students use at home.

This will be an enlightening week of discovery for any student who participates. You may have been to the College before on an English-speaking week. You might have attended Norwegian Week in 2014, 2015 or 2016, or it may be that 2017 is the year that you chose to have your first Arthur Findlay College experience. Whatever your prior experience or training, you will find that our tutors can provide you with many of the answers you are looking for. This is a mixed level course, offering students from beginners to advanced, a chance to work with the various aspects of mediumship, including trance and healing.

MEDIUMSHIP: Mediumship students will be placed according to their level of development. You will have the chance to explore a treasure chest of techniques aimed at helping you to discover just how your mediumship works. Beginners will have an opportunity to explore the nuts-and-bolts of mediumship, from attunement to getting the communicator placed, thus gaining knowledge and confidence in their abilities. Intermediate and advanced students will look at giving private sittings and public demonstrations. They will also have a chance to explore new ways of working which will provide better evidence of survival and allow them to polish their skills in a supportive environment.

TRANCE: Students interested in trance will be able to open the door to a greater affinity with the Spirit world. They will learn how to let go of fears and doubts, so that the spirit people can come close and help them to really feel the love and wisdom that can be shared with those of us still on this side of life - a truly transformational experience. There will be opportunities to work with trance speaking, trance art and trance communication.

HEALING: If healing is your passion then you will have a chance to develop your skills with an experienced healing tutor who will help you to explore new ways of becoming the best possible channel for the healing energy. You will receive theoretical and practical experience as well as have an opportunity to meet and get to know your spiritual healing team.

This week will be all about practice, practice, practice. There will also be lectures, meditations and the chance for students to book private sittings with the tutors. Expect to work hard, laugh a lot and make new friends for life in the beautiful and unique surroundings provided by the dedicated people who will make your stay at Stansted Hall unforgettable!

Pamela Fornell
Ulvenveien 29
3420 Lierskogen
NORWAY Mobile: +47 920 90 845
Email: pamelafornell@gmail.com

***

For fjerde gangen skal vi ha Norsk Uke her på Arthur Findlay College – noe vi virkelig ser frem til! Denne uken gir norske studenter som har vært med tidligere en mulighet til å videreutvikle deres erfaring fra tidligere kurs. Nye studenter som kommer for første gang vil kunne ta del i en gruppe som har virkelig blitt en sterk ressurs for utdanning og vennskap blant norske medium som vil bygge både egen kunnskap samt mediumskapets fremtid i Norge. Våre lærere tilbyr undervisning som gir norske studenter trening og støtte samt et godt grunnlag for deres videre utvikling hjemme i Norge. Og hvor bedre kan de gjøre det enn på Arthur Findlay College med noen av de aller beste lærerne som fins!

Undervisningen er på engelsk men en norsk tolk vil delta på alle klassene slik at alle elevene kan være sikker på at de har en korrekt forståelse av alt som blir sagt. Dette er det geniale med ‘utenlandske uker’, da det kan være vanskelig nok å forstå og kommunisere med åndeverden i ditt eget språk – uten og også matte gjøre deg forstått i et fremmedspråk i tillegg. Vi kan da påstå at norsk uke dermed er et bedre tilbud for nordmenn, da selv de mest drevne engelsk-talende nordmenn kan streve etter å finne de riktige ordene til tider. Det er også viktig å bruke norsk da det er jo dette vi bruker når vi jobber hjemme i Norge.

Dette blir en eventyrlig uke med nye oppdagelser for alle studentene på kurset. Det kan hende du har vært på Arthur Findlay før på en engelsk-talende uke. Kanskje du var med på norsk uke i 2014, 2015, eller 2016. Det kan også være at du velger å la 2017 være året for ditt første besøk til Arthur Findlay College. Uansett hvor du er i din utvikling, kan være lærere gi deg mange av de svarene du leter etter. Denne uken passer for alle studenter, fra nybegynnere til de avanserte, og du vil få en mulighet til å jobbe med de forskjellige aspekter av mediumskap, transe og healing.

MEDIUMSKAP: Studenter i mediumskap-gruppene vil bli plassert etter hvor de står i sin utvikling. Du vil få en mulighet til å utforske et skattekammer av teknikker rettet mot akkurat din mediumskap. Nybegynnere vil få muligheten til å utforske grunnelementene i mediumskap, fra å koble på og få en kontakt til å få plassert kontakten hos mottakeren, samt få viktig kunnskap og selvtillit til deres evner. De mer videregående elevene vil se nærmere på private sittings og plattform arbeid. De vil også få muligheten til å utforske nye arbeidsmetoder som vil gi bedre bevis fra åndeverden og lar dem finpusse teknikkene i trygge omgivelser.

TRANSE: Studenter som er interessert i transe vil kunne åpne døren til en større tilhørighet til åndeverden. De vil lære å gi slipp på frykt og tvill, slik at åndeverden kan komme nærmere og hjelpe dem til å oppleve all den kjærligheten og visdommen som åndene ønsker å dele med de av oss som fortsatt er på denne siden av livet – en virkelig livsendrende opplevelse. De vil få muligheten til å jobbe med transe tale, transe kunst og transe kommunikasjon.

HEALING: Dersom healing er det du brenner for, vil du få muligheten til å utvikle dine evner med en erfaren lærer som vil hjelpe deg til å bli den beste kanalen du kan bli for healing energiene. Du vil få både teoretisk og praktisk kunnskap,- og erfaring, samt en mulighet til å bli bedre kjent med dine healing guider.

Denne uken handler om trening, trening, trening. Det vil også være foredrag, meditasjoner og en mulighet for studentene til å ha private sittings med lærerne. Forvent en uke der du jobber hardt, ler mye og får nye venner for livet i, de nydelige og unike omgivelsene skapt av de mange dedikerte menneskene som vil gjør ditt opphold på Stansted Hall til en opplevelse for livet!

Pamela Fornell
Ulvenveien 29
3420 Lierskogen
NORWAY Mobile: +47 920 90 845
Email: pamelafornell@gmail.com