Menu

Course 14a 2025

Course Search

  • Search

Courses

Course 14a 2025

KEVÄT
Arthur Findlay College

SUOMI-VIIKKO

Maureen Murnan CSNU, kurssin järjestäjä – and Penny Francis DSNU & Adam Berry DSNU

“Itsensä tunteminen on kaiken viisauden alku.” – Aristoteles

Toivotamme niin entiset kuin uudetkin opiskelijat tervetulleiksi kauniiseen Arthur Findlay Collegeen, Stansted Halliin.

Tämä kurssi auttaa sinua löytämään oman herkän sielusi voiman ja mahdollisuudet. Meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän synnynnäisiä psyykkisiä kykyjä, mutta moni ei ymmärrä mitä tämä herkkyys on ja miten sitä voi kehittää mediumistiseen suuntaan.

Haluamme auttaa sinua tällä löytöretkellä, niin että luottamuksesi vahvistuu ja opit tunnistamaan omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Saavutat paljon lähemmän yhteyden henkimaailmaan ja tunnistat oman sielusi tarpeet.

Mediumismiin on monta ovea. On tärkeää, ettet rajaa kehitystäsi vain yhdelle mediumismin alueelle vaan olet avoin löytämään koko potentiaalisi, jotta voit käydä spiritualistista palvelemisen polkua niin kuin sielusi sinua johdattaa. Kyseessä voi olla yksi osa-alue tai kenties useampikin. Jos olet valmis kulkemaan spiritualistisen labyrintin läpi, saatat yllättyä siitä mitä voit saavuttaa.

Kurssilla on luentoja, työpajoja ja ryhmätöitä.

Viestinvälitystä

Henkiparannusta

Luovaa kommunikaatiota

Voimassa istumista

Transsia

Harjoituksia psyykkisessä herkkyydessä ja symboleissa

Väri kommunikaatiossa/parantamisessa/inspiraatiossa

“Tiedä kuka olet ja ole se. Tiedä mitä haluat ja ota se!”
– Carroll Bryant


Finnish Week 1 

We welcome all students old and new to join us at the beautiful Arthur Findlay college, Stansted Hall

This course is designed to help you discover the power and abilities of your sensitive Soul. We are all born with a natural Psychic ability to a greater or lesser degree, but many do not understand what that Psychic sensitivity is and how it can be developed into a Mediumistic faculty.
We want to help you through the process of discovery and help you build your confidence and learn how to recognise your strengths and weaknesses, so that you can achieve a far greater attunement with the Spirit world and with your own Soul  needs.

There are many doors within the Mediumistic self, so it is important not to limit your development to one area of Mediumship, be open to discover all of your potential to walk the spiritual path of service the way your Soul leads, it may be one faculty, or it may be many. If you are prepared to journey through the spiritual labyrinth you may be very surprised at what you can achieve.

There will be Lectures – Workshops – Group work.

Mental Mediumship

Healing Mediumship

Creative Communication

Sitting in the Power

Trance development

Exercises in Psychic sensitivity and Symbology

Colour for communication/healing/inspiration.

“Know who you are and be it. Know what you want and go out and get it!”
―  Carroll Bryant

Room Supplement & Price Breakdown

Arthur Findlay College