Menu

Course 41a 2025

Course Search

 • Search

Courses

Course 41a 2025

SUOMI-VIIKKO 2 –
HENGEN MATKA JATKUU

Minulla on suuri ilo kutsua teidät Suomi-viikko kakkoselle. Mahtava tiimi kokeneita opettajia ja erinomaisia tulkkeja odottaa viedäkseen teidät matkalle, jolla pyrimme henkiseen kasvuun ja kehitykseen.

Pääasiassa keskitymme tällä viikolla mediumistiseen passiiviseen tilaan, johon kuuluu useita transsin osa-alueita. Tutkimme syvemmin seuraavia aiheita:

 • transsi
 • transsipuhe
 • transsikommunikaatio
 • parantaminen ja transsi
 • voimassa istuminen ja
 • useita aktiivisen mediumismin elementtejä.

Voidakseen täysin ymmärtää passiivisia tiloja opiskelijan pitää myös oppia ymmärtämään millä tietoisuuden tasolla hän on. Niinpä tällä viikolla tutkimme myös aktiivisia sekä inspiraatiotiloja, niin että ymmärryksemme eri tasoista syvenee.

Lisäksi viikko sisältää meditaatioita, luentoja/puheita, ryhmätöitä – paljon työtä.

Opettajilta on mahdollisuus saada rajattu määrä yksityisistuntoja.

Tullakseen päteväksi meedioksi opiskelijan tulee hyväksyä se, että mitä enemmän työtä tehdään perusasioiden kanssa, sitä paremmin hänen mediumistinen potentiaalinsa kehittyy.

“Hallitakseen mediumismin pitää hallita meedion analyyttinen ja intellektuaalinen mieli.”

Oletko valmis yhdessä minun ja loistavan opettajakunnan kanssa avaamaan omat mediumistiset mahdollisuutesi? Toivotamme sinut avosylin tervetulleeksi mukaamme ja  olemaan osa Arthur Findlay College -kokemusta.

lisätietoja Teija Taavila

teija.taavila55@gmail.com

puh 040 581 6831


Finnish Week 2 –
The Journey of Spirit Endeavours Continuous

It is with great joy to invite you to Finnish Week 2, in which a great team of experienced tutors and excellent translators awaits you to taking you on a journey of endeavour, growth and Spiritual Development.

The main focus of this translated week is the Passive State within Mediumship which will include various aspects of Spiritual Trance. We will be looking more deeply into the following aspects of:

 • Trance,
 • Trance-Speaking,
 • Trance-Communication,
 • Healing and the Trance State
 • The Sitting in the Power and,
 • various elements of Active Mental Mediumship

However, to gain a thorough understanding of the passive states the student has also to learn to understand on which level of consciousness they find themselves and therefore on this week, we will also be looking at elements of the active as well as the inspirational states of mediumship to help the student to gain this deeper understanding.

Furthermore, this week will include meditations, lectures/talks, group sessions – plenty of work – and will also give the opportunity for a limited number of private sittings with a tutor.

To truly becoming the advanced Medium, the student has to acknowledge and accept that the more work is put into the foundation, the more their mediumistic potential will be encouraged to flourish.

“To master the discipline of Mediumship means to master the Medium’s analytical and intellectual mind”

 

Are you ready to join me and a great team of tutors and translators to endeavour and unfold your personal, mediumistic potential? Then let us welcoming you with open arms and join us on this week to become part of the Arthur Findlay College-Experience.

Finnish Co-Ordinator: Teija Taavila

email: teija.taavila55@gmail.com

Room Supplement & Price Breakdown

Arthur Findlay College